Del siden

Rapporter fra Indien og Nepal 2022-2023

RAPPORT FRA NEPAL MAJ 2023


Hilsen i Jesu mægtige navn

Jeg er meget begejstret over at kunne dele vores nyhederne fra to dages vækkelsesmøder og sammenkomster for kvinder ved grænsen til Kina i et bjergområde. De kom fra forskellige landsbyer ved Bijaura, hvor vi har en lille kirke til fællesskab. Næsten 50 damer deltog i fællesskabet. Vi sørgede for mad og ophold for dem, der kom timevis til fods fra deres landsbyer. En af den unge gruppe af damer gik mere end 8 timer for at komme til mødet. Vi var forbløffede og begejstrede over at se deres hunger efter Gud og hans rige. Mange blev berørt af Guds kraft, da vi bad for dem, især tre damer blev befriet fra onde ånder, og en kvinde, der hedder Sital Sunar blev helbredt fra rygsmerter. I de sidste tre år har hun haft problemer med ryggen. Hun har sammen med sin mand en forretning med slagtekyllinger og kyllingeskæring på det lokale marked. Hun var kommet for at fodre sine høns på deres gård (som ligger tæt på kirken), og hun hørte lyden af sang og tilbedelse i nærheden af menighedshuset. Hun afsluttede hurtigt sit arbejde og sluttede sig til gudstjenesten, selv om hun ikke vidste noget om, hvad der foregik dér. Selv kendte vi ikke noget til hende. Næste dag sluttede hun sig til vores Gudstjeneste igen, hvor hun vidnede om, at hun var kommet sig helt fra sine rygsmerter, da hun blev bedt for dagen før.

Min kone Urmila inviterede hende til at tage imod Jesus. Det var ikke svært for hende at tage en beslutning for Kristus, fordi hun næste dag var kommet dertil med en dristig beslutning om at acceptere Kristus som sin Herre. Halleluja.

Vi er meget privilegerede over at være redskaber til at bringe mennesker til Kristus, og siger mange tak til jer for jeres trofasthed i bønner og støtte. Samtidig besøgte vi forskellige steder, hvor vi har folk i tjenesten, og brugte tid med lokale ledere og familier.

Fortsæt med at bede for en kirke i Rajkada, som er ved at blive færdigbygget. Vi har vores 30.000 kvadratmeter store ejendom dér. Vi ønsker at bruge den kirke til ugentlige fællesskaber og som træningscentre for discipelskab og lederskab med kortsigtede træninger, hvorved vi kan forberede flere mennesker til at blive sendt ud som missionærer til mere utilgængelige områder.

Bed venligst for behovet for solpaneler med batteri og 10 senge til dem, der kommer til træning der.RAPPORT FRA TUR TIL CALCUTTA (KOLKATA) MARTS 2023


James Bandela var nogle dage Calcutta i det nordøstlige Indien. Han var blevet inviteret derop for at tale til pastorer, evangelister og menighedsledere. Det havde været rigtigt fint, og han var taknemlighed for den forbøn, han havde fået. Derudover var han rundt i flere dele af Calcutta’s slumområder. En stor del af byen er slum. Desværre skulle han være meget forsigtig, så han kunne ikke tage billeder og lægge ud. Der er ikke mange kristne i Calcutta, og der er langt imellem menighederne, selv om der er mange, som i tidens løb har gjort et stort arbejde i slummen.

Det var ikke så nemt for James at tale med folk i slummen, eftersom de taler et andet sprog, men han gik rundt og bad for mange.

Hindi-sproget er meget brugt i Calcutta, men der er så mange forskellige dialekter i Hindi, så det virker som helt andre sprog. Så selv om James kan tale Hindi, var det vanskeligt at komme i kontakt med så mange. Men han gik rundt og bad for de mangfoldige tusinder, som bor i denne store by’s slumområder.

Vi må være med til at bede om, at Gud vil gøre noget, både i denne store by, men også andre steder i Indien .

Mange i Calcutta tilbeder en ”gudinde”, som de ofrer deres blod til. De skærer i deres legemer, og det blod, der flyder ud, bringer de som et offer til denne ”gudinde”.  Der er millioner, som lever på den måde i religionens mørke. De tror, at de ved at ofre deres eget blod, kan forbedre forholdene i ”deres næste liv”. De tror jo på reinkarnation, som er den del af hinduismen.

Det er vidunderligt, at det budskab, James og de andre går med, handler om, at Jesu blod er nok til vores frelse for tid og evighed. Så lad os fortsætte med at bede for James og dem, som forkynder evangeliet.

Nepal november 2022

Hilsen i Jesu navn

Jeg håber, I blev velsignet ved at se vores nylige bibeldistributionsvideoer med nogle billeder. Som det blev nævnt i vores video, kunne en enkelt person ikke tage bibler i stort omfang med til det sted Det betød, at mere end 20 unge mennesker havde opbevaret bibler i deres personlige tasker. Vi måtte gå i 14 timer til fods for bare at nå vores første tjenestested, til det andet skulle vi gå yderligere mere end 14 timer.

 

Kort sagt, de sidste fem år har vi plantet fem kirker, som nu i alt har mere end 250 troende. Nepal har 84.000 landsbyer, og kun 10.000 landsbyer har en kirke. De fleste af dem, som endnu ikke er nået, ligger i den del af landet, hvor vi arbejder.

 

For nylig kom en af skolelærerne, som jeg har nævnt i videoen ved navn Gopal Chaudhary, til Kristus med hele sin familie på fem medlemmer. Hans kone blev forfulgt af onde ånder (men er nu sat fri). Tre år før havde vi lavet et åbent opsøgende program med hans tilladelse på hans skole. På det tidspunkt var han positiv over for os, uden at komme til tro. Men da tiden kom, følte han, at han med sin familie skulle komme til Jesus Kristus for at få fred i deres liv. Skolelærere er meget respekterede mennesker i landsbyerne, og vi er meget glade for, at Gud arbejder på at bringe sådanne mennesker ind i hans rige. Nu læser og lærer han Bibelen, og vi beder til, at han vil være et stort kar til Guds ære, der hvor bor.

 

Bed venligst for vores underjordiske kirker, for deres sikkerhed og vækst.

*For vores banebrydende ledere og familier, specielt Praveen Suunar. Han er taget til et af de hårde nye steder med sin familie. Der er ingen kristne dér. Bed

*For vores tre opsøgende evangeliske programmer i denne måned. Som du véd har vi om love 5 års fængsel for at omvende mennesker

(anti-konverteringsregler)

*Til vores kortvarige bibelskole. Vi ønsker at udruste flere arbejdere til flere landsbyer.

* At vores nye kirke i Kada kan få lagt tag på.

Med tak, pastor Chet Raj Joshi

Andra Pradesh Indien september 2022

Område i Badhrasalam ramt af flere oversvømmelser:

James Bandela besøgte området, hvor han har kontakt med flere menigheder. Vi arrangerede en indsamling, som gjorde, at vi kunne sende nødhjælp to gange inden for kort tid. James var selv til stede for at forestå indkøb og uddeling af de nødvendige tæpper, madvarer m.m. De primitive telte af plastik var opstillet af regeringen, som dog ikke forsynede landsby-beboerne med de øvrige ting, der var behov for. Her kunne vi række en hjælpende hånd, som betød, at ca. 500 familier kunne få tæpper, ris, grøntsager, rengørings-artikler og andre materielle fornødenheder. Samtidig var der en fin anledning til at vise kristen omsorg for både kristne, hinduer og muslimer. Vi håber, at dette på sigt bliver en anledning til at nå dem alle med evangeliets budskab gennem Cross Ministries menighederne i området.

Tamil Nadu Indien maj 2022

Esther fortæller om de dæmoniske kræfter, der opererer i Indien, men også om kraften i Jesu navn og hans blod:

”Pris ske Gud. En kvinde ved navn Jeyanthi deltog i kursus på vores syskole. Efter en måned kom hun til mig, fordi nogen havde anvendt trolddom mod hendes familie. På grund af dette, ville hun ikke indgå et ægteskab (hun var ængstelig for, at ægteskabet ville gå dårligt). Hendes ældre søster og hendes far var begge blevet lammet som følge af et angreb. Hun begyndte at bede mere og havde tro til Jesus Kristus. Vi bad alle for hende, og Gud greb ind og satte hende fri, så hun nu ved Guds nåde kan se frem til at blive gift i nær fremtid. Vi deltog i deres forlovelses-fest og bad for dette par. Al ære til Gud alene.”

Støtte til enker og forældreløse børn

Seneste projekt går ud på at hjælpe fattige enker og forældreløse gennem vore kontakt-menigheder i Andra Pradesh.

Vi giver en månedlig støtte til enkerne og til de familier, som tager sig af de forældreløse børn.

Alle, som får hjælp, har tilnytning til de menigheder, vi samarbejder med.

Undervisning via Skype til Guntur, Andra Pradesh

Syskole ved Tambaram i Tamil Nadu

Vi samarbejder med organisationen Mamre Charitable Trust - med ægteparret Esther og Victor Devadoss som ansvarlige for projektet. Fattige kvinder fra nærområdet, ofte fra hindufamilier, får et tre måneders kursus i syning. Ved afslutningen modtager de et diplom, som giver dem mulighed for at søge arbejde på en fabrik eller starte en egen lille virksomhed. Samtidig hører de evangeliet og får bibelundervisning.

Støtte til indiske forkyndere

Støtte til Nepal

I Nepal hjælper vi med kirkebyggeri, evangelisering og nødhjælp i den vestlige del af landet.

Fra menigheden i Lamki arrangeres rejser flere med mellemrum op i nærheden af græsen til Kina for at forkynde evangeliet, oprette, menigheder og hjælpe fattige, som er i nød.

Mange kommer til tro på Kristus og bliver løst fra trolddom og religionens mørke.

Mad-projekter

Vi støtter bespisnings-projekter både blandt fattige i Guntur, Andra Pradesh og hiv-smittede i Tambaram, Tamil Nadu.

Disse nødlidende mennesker lever under forfærdelige omstændigheder, ofte præget af sult og tørst.

VIL DU STØTTE VORT ARBEJDE I IND- OG UDLAND

Du kan støtte vort missionsarbejde og eventuelt få skattefradrag (i Danmark).

Bankkonto i Danmark: reg. nr. 7449 - kontonr.4069821 (Nordjyske Bank)

Alle vore medarbejdere er ulønnede, så alle gaver går ubeskåret til missionen og udbredelse af evangeliet

I september 2016 begyndte vi med undervisning via internet (Skype) til en menighed i Guntur, hovedstaden i Andra Pradesh. Siden har det udmøntet sig i faste ugetlige programmer. Én gang om måneden har vi seminar for pastorer fra Cross Ministries, en uafhængig kristen bevægelse. 

Som noget nyt er vi begyndt med regelmæssig støtte til fattige indiske pastorer og evangelister, som virker i landsbyer i delstaten Andra Pradesh. Du har mulighed for at støtte “din egen” forkynder og få billede og rapporter fra hans arbejde med menighed og evangelisering.

Bankkonto i Norge: kontonr. 0521.6245182 (DNBNor)