Del siden

Rapporter fra Indien og Nepal 2023-24

RAPPORT FRA NEPAL JANUAR 2024


Jeg stoler på, at denne besked vil finde dig velsignet i begyndelsen af dette nye år. Jeg ønsker dig og din familie rigelig glæde og nåde, mens du fortsætter din virkningsfulde tjeneste.

Vi er oprigtigt taknemmelige for jeres bønner og støtte i vores tjeneste. Din opmuntring har været en kilde til styrke, og vi føler os virkelig velsignede over at have gudfrygtige partnere som dig.

På trods af udfordringer og forfølgelse er vi glade for at fortælle, at vores tjeneste vokser. To nye kirker er for nylig begyndt, og vi er vidne til Guds ords forvandlende kraft i manges liv. Vi sætter pris på dine fortsatte bønner for væksten af disse nye kirker i både kundskab og evangelisering. I 2023 blev der døbt 86 nyfrelste, inklusive dem i bjergområderne.

Vores vision for 2024 er at plante yderligere to kirker. I stedet for at sprede i forskellige områder sigter vi efter at fokusere, bede og evangelisere i en specifik landsby, hvor der i øjeblikket ikke eksisterer nogen kirke. Dine bønner om fremgang med denne fokuserede indsats ville blive meget værdsat.

Derudover har vi et presserende behov for evangelisk litteratur, som i øjeblikket ikke er tilgængelig for os. Derfor beder vi inderligt om selv at kunne trykke 1000 eksemplarer. Hvis dette initiativ viser sig vellykket, planlægger vi at udvide denne indsats til også at trykke mere litteratur til andre kirker. Dine bønner for tilvejebringelsen og fremgang for dette projekt er uvurderlige for os.

På en anden måde har vejret været usædvanligt koldt denne vinter. Som svar på dette har vi igangsat en bønneindsats for at støtte fattige ældre med varme tæpper og sørge for varmt tøj til underprivilegerede børn. Dine bønner om at det må lykkes ville betyde meget for os. Endnu en gang tak for din urokkelige støtte og dine bønner.

Må fremtiden bringe nye muligheder og velsignelser for din familie og tjeneste.RAPPORT FRA ANDRA PRADESH I INDIEN DECEMBER 2023


James Bandela, leder af Cross Ministries, har været på et par rundrejser i delstaten i december. Først var han i Ananthapur ca. 500 km syd for Guntur, hvor han bor.. Der er stor fremgang for Guds rige i landsbyerne i området, og de er nu igang med at bygge en ny lille kirke, så de kan samles uden hensyn til vejret, som ofte er ganske voldsomt i den del af Indien.

Flere af landsbypastorerne i området er blevet grebet af ordet om korset og ønsker at få mere undervisning om dette vigtige emne.

Efter dette besøg drog James nordpå til et område, hvor vi de sidste 5 år har været med at at bygge to kirker i Cross Ministries regi.

På møderne deroppe var der mere end 20 personer, som valgte at tage imod Jesus som deres Frelser.

I samme forbindelse besøgte James en spedalskheds-konoli og uddelte mad mm til disse nødstedte mennesker. Det blev modtaget med stor tak til Gud og til dem, som havde været med at bidrage økonomisk til projektet.


RAPPORT FRA TAMIL NADU I INDIEN DECEMBER 2023


På grund af store oversvømmelser blev flere kirker ødelagt på østkysten, og arrangementer i menigheder og på vore syskole må aflyses i en periode. Blandt andet var der en længerevarende strømafbrydelse.

Nu har det bedret sig, så møderne har kunnet genoptages, og Esther's og Victor's arbejde med syskolen og hjælp til syge og lidende bliver gennemført.

Til stadighed er der nogen, der omvender sig fra religionens mørke og oplever evangeliets sande lys. Arbejdet er ikke kun af fysisk betydning, men har også en åndelig dimension. 

Støtte til enker og forældreløse børn


Seneste projekt går ud på at hjælpe fattige enker og forældreløse gennem vore kontakt-menigheder i Andra Pradesh.

Vi giver en månedlig støtte til enkerne og til de familier, som tager sig af de forældreløse børn.

Alle, som får hjælp, har tilnytning til de menigheder, vi samarbejder med.

Undervisning via Skype til Guntur, Andra Pradesh

I september 2016 begyndte vi med undervisning via internet (Skype) til en menighed i Guntur, hovedstaden i Andra Pradesh. Siden har det udmøntet sig i faste ugetlige programmer. Én gang om måneden har vi seminar for pastorer fra Cross Ministries, en uafhængig kristen bevægelse. 

Syskole ved Tambaram i Tamil Nadu

Vi samarbejder med organisationen Mamre Charitable Trust - med ægteparret Esther og Victor Devadoss som ansvarlige for projektet. Fattige kvinder fra nærområdet, ofte fra hindufamilier, får et tre måneders kursus i syning. Ved afslutningen modtager de et diplom, som giver dem mulighed for at søge arbejde på en fabrik eller starte en egen lille virksomhed. Samtidig hører de evangeliet og får bibelundervisning.

Støtte til Nepal

I Nepal hjælper vi med kirkebyggeri, evangelisering og nødhjælp i den vestlige del af landet.

Fra menigheden i Lamki arrangeres rejser flere med mellemrum op i nærheden af græsen til Kina for at forkynde evangeliet, oprette, menigheder og hjælpe fattige, som er i nød.

Mange kommer til tro på Kristus og bliver løst fra trolddom og religionens mørke.

Mad-projekter

Vi støtter bespisnings-projekter både blandt fattige i Guntur, Andra Pradesh og hiv-smittede i Tambaram, Tamil Nadu.

Disse nødlidende mennesker lever under forfærdelige omstændigheder, ofte præget af sult og tørst.

Ændring i indsamlings-funktion

Vi samler ind til missionen gennem frivillige gaver, som kan gives i forbindelse med besøg på vore møder i lokalerne på Troensevej 9, 9220 Aalborg Øst