December 2021 og Februar 2022

Nepal

Urmila og jeg vil ønske jer en virkelig velsignet jul og Guds rige velsignelse. Det er vores store glæde og privilegium at samarbejde med jer i vores faders mission for unåede i vores nation. Det er jeres holdning, bøn og støtte til evangeliet, der gør os mere dedikerede og lidenskabelige for de fortabte sjæle og Guds rige. Når vi ser bagud, bragte Gud jer i forbindelse med os med en særlig grund og formål for at få mange ting til at ske og  gøre ting mulige for vores tjeneste. Mange tak for at være en velsignelse og påvirke og røre mange liv for Kristus Jesus. Vi mener, at de bedste resultater endnu ligger foran os med den store opgave at forkynde evangeliet.

Vi delte 70 varme tæpper ud til fattige og trængende børn. Mange tak for dit bidrag. I morgen er jeg på vej mod bjergene. Det sner og kulde i det område. Vi har allerede lavet papirarbejde af kirkens ejendom. Denne gang vil jeg begynde opførelsen af kirkebygningen.

Vi var i stand til at begynde at bygge kirker ved bjerget. Langsomt hjælper Gud os med at bygge det..

Vi  forventer at åbne bjergkirken i april...Første del af taget er allerede lavet. Bed venligst for dens anden tag- og vægkonstruktion nu.

Andra Prahesh

Mange er blevet frelst og døbt de sidste par måneder.

Blandt flere, som er blevet døbt i den senere tid var også James Bandela’s broder Prasad, som har hjulpet til praktisk med mange ting gennem årene, men aldrig har overgivet sig til Jesus.

Da James forkyndte ordet om korset for ham for nylig, tog han imod Jesus og blev døbt. Og ikke bare det, men kort tid efter blev han gift med en ung kristen kvinde fra en landsby længere sydpå.

Nu bor de i samme bygning som James og hans familie og har dermed de bedste forudsætninger for at deltage i møderne og være til åndelig hjælp for James.

To kvinder, som syv gange havde forsøgt at begå selvmord, blev sat fri ved at lytte til ordet om korset og gennem forbøn, og de tog imod Jesus som deres Frelser.

MISSIONSRAPPORTER FRA 2020-2021

november 2021

Andra Pradesh

Guds værk går frem  i Andra Pradesh, hvor James Bandela med flere med stor iver forkynder evangeliet og underviser pastorer og evangelister i byer og landsbyer. I starten af november rejste James mere end 500 km sydvest på fra Guntur for at nå landsbyer og stammer, som var totalt fremmede for evangeliet og for at undervise pastorer, som ikke tidligere havde hørt Ordet om Korset forkyndt på denne måde. (billedet er fra pastor-seminar i Ananthapur)

Herudover besøgte de nogle landsbyer i et bjergomdåe, hvor de måtte gå 5-6 timer hver hver, fordi der ikke er veje, som er fremkommelige for køretøjer. Mange tog imod tilbuddet om frelse ved troen på Jesus.

Tamil Nadu

Esteher og Victor arbejder ihærdigt for at hjælpe syge og lidende samt børn og unge, samtidig med, at de driver syskolen.

Her er et vidnesbrd fra en af eleverne på syskolen:

Jeg hedder Aarthy og bor i Øst-Tambaram. Jeg kom her for at lære at sy, selv om min mand ikke var glad for det. Han sagde til mig, at jeg ikke behøver at tjene penge. Vi klarer os for min løn, sagde han. Men jeg sagde, at jeg bare gerne ville være her, så jeg kunne hjælpe til. Her føler alle sig godt tilpas, og jeg har det godt her. Læreren er meget fleksibel og giver mig god træning i at sy. Når vi har andagt, bliver jeg berørt af sangene og ordet, som vi hører. Mit liv er helt forandret, og mit forhold til min mand er forandret. Nu snakker vi om alt i hverdagen, og min mand er mere åben overfor mig. Sangene og bønnerne gør mig glad, og jeg har også lært min søn og min datter sangene. Og de har allerede nogle favorit-sange. som de vil, vi skal synge sammen. Jeg er så glad.

Nepal

Pastor Chet Raj Joshi har sammen med flere medarbejde besøgt et område tæt på grænsen til Kina, som også kan nås ved at gå en lang strækning. Det er et meget vanskeligt område. fordi modstanden mod evangeliet og de kristne er stor. Men alligevel nåede vore nepalisiske venner indtil hjertet af mange mennesker, fordi de viste dem Guds kærlighed gennem uddeling af mad og tæpper samt andre fornødenheder. Så der var flere, som tog imod Jesus.

I andet andet område, ikke så langt fra den lille by, hvor Chet Raj har sin hovemenighed, er mange blevet frelst, og de døbte for nylig 43 nyomvendte til Kristus.

05.08.2021

Andra Pradesh:

James Bandela har i juli besøgt den vestlige del af staten og har haft undervisning for mange landsby-pastorer, samtidig med at han har haft evangelisations-møder, hvor mange blve berørt af Gud.  

I starten af august har han deltaget i en kampagne lidt uden for Guntur, hvor han selv bor. I alle møderne var der mange, som tog imod Jesus som deres Frelser, og nogle blev helbredt.

Der er nedlukning i nogle områder i Andra Pradesh, og Cross Ministries forsøger at afhjælpe den mateielle nød så godt som muligt.

Tamil Nadu:

Pastor Job fra Theni, tidligere leder af vort børnehjem, beretter og yderligere nedlukning frem til slutningen af aúgust. Samtidig virker Gud, og fire personer lod sig døbe til Kristus den første søndag i august.

Esther og Victor arbejder på højtryk for at hjælpe i fattige og nødstedte landsbyer. Syskolen er desværre stadig lukket som følge af corona-epidemien, som også har umuliggjort afholdelse af møder. 

Nepal:

I løbet af de 60 dage, som nedlukningen indtil videre har varet, er 9 familier (ca 50 personer) kommet til Kristus, delvis på grund af den kærlighed de har mødt hos kristne, som har uddelt mad og andre fornødenheder til dem, som ingenting har. De har døbt 12 nyomvendte.

Nogle af dem, som er kommet til troen, er blevet udsat for stor modstand fra omgivelserne. En  kvinde, som blev frelst for nogle måneder siden, blev mishandlet af sin mand og måtte indlægges på sygehuset. Bed om, at de forfulgte må få styrke til at holde ud i troen. 

---------------------------------------- 

20.05.2021

Nepal:

Chet Raj Joshi fortæller, at der nu stort set er fuld nedlukning i Nepal. Vi har sendt penge, så han og menigheden har kunnet hjælpe en del fattige i den vestlige del af landet. Samtidig med, at mange bliver forfulgt for deres tros skyld, så lider de nu også på grund af covid-19 epidemien. pastor Chet Raj sender den varmeste tak fra ham og hans medarbejdere samt alle dem, som nu har fået ris og andre daglige fornødenheder.

Mamre Tust. Tamil Nadu:

Det har været nødvendigt at lukke ned for syskolen på grund af restriktionerne som følge af den ny corona-bølge. Esther Jebamalar har uddelt nødhjælp til kvinderne, som skulle have været på syskolen, blandt andet fordi mange af deres mænd har mistet arbejdet. Disse kvinder har været meget bevæget over at nogle så langt borte har haft omsorg for dem. Herudover har mange hiv-smittede og aids-ramte fået en ekstra hjælp.

Cross Ministries, Andra Pradesh:

James Bandela har formidlet den hjælp, vi har sendt ud. Ca. 40 familier, som bor på lossepladsen i Guntur har hver fået en stor sæk ris samt grøntsager, madolie og krydderier og bønner. En spedalskhedskoloni,. som ligger næsten 200 km fra Guntur, har fået hjælp igennem nogle pastorer, som James kender. De har kørt ca. 60 km fra, hvor de selv bor for at give ris og andre madvarer til disse stakkels mennesker, som har det svært nok i forvejen. 

----------------------------- 

 03.03.2021

Cross Ministries:

James Bandela har været i gang med at yde hjælp til beboere i både Guntur's slumområder og i landsbyer uden for Guntur. 

Desuden har han dltaget i evangelisations-fremstød i et bjerg-område samt i den del af Guntur, hvor han selv bor. Det har resulteret i, at mange har taget imod Jesus som deres Frelser, og en del er blevet døbt i vand. 

--------------------------------------- 

28.02.2021:

Mamre Trust:

Esther og VIctor har været ude i forskellige landsbyer for at hjælpe, mens corona-virus fortsat hærger i del-staten Tamil Nadu.

En dag besøgte de tre sigøjner-lansbyer, hvor programmet stod på mad-uddeling, undervisning af børn, hvis skoler er lukket samt forkyndelse af evangeliet og forbøn for forskellige behov. En af mødrene i en landsby bad så mindeligt Esther om, at de ville starte et af deres gratis undervisnings-projekter i landsbyen, mens børnene er udelukket fra at vdeltage i normal skolegang.

Ved Guds nåde er Esther igen i stand til at følge med Victor, da hun har fået det bedre i ryggen. 

 -----------------------------------

08.11.2020:

Nepal:

Pastor Chet Raj Joshi har sammen med sine medarbejdere været på ture op i bjergområder for at nå fjerne landsbyer, hvor de har uddelt mad og tøj samt forkyndt evangeliet og bedt for syge. Mange er blevet frelst ved at se Guds kærlighed i funktion, og 35 nyomvendte er blevet døbti løbet at ca. en måned.

Mamre Trust:

Syskolen er igen åben, så de tre måneders kurser kan fortsætte. Selvfølhgelig under overholdelse af de restriktioner, der er gældende under corona-krisen.

Victor er i fuld gang med arbejdet blandt de syge og fattige, ligesom han deltager i evangelisering og hjælp til landsbyer. Esther har store problemer med ryggen og skal hvile meget den næste måned. Lykkeligtvis ligger syskolen i samme ejendom, som Esther og Victor bor i, så hun kan deltage lidt i undervisningen af kursus-deltagerne.

Cross Ministries:

James Bandela< er atter på farten for at dele nødhjælp ud til fattige mennesker i landsbyerne, samtidig med at han forkynder evangeliet og afholder pastor-seminarer. Det lokale TV-selskab har flere gange inviteret ham til at komme og tale Guds ord og bede for syge og lidende. Dette er også en væsentlig opgave, når det gælder at hjælpe i denne vanskelige tid.

----------------------------------- 

 09.09.2020:

Mamre Trust:

Vidnesbyrd:
Det drejer sig om en ung pige ved navn Baby Shalini. Hun studerede i vores skræddersyningsskole. Hun er meget fattig. Hun accepterede hemmeligt Jesus Kristus som sin frelser. Nu afsluttede hun skrædderkurset, men hun forlod ikke Jesus Kristus. Hendes familie fik at vide, at hun er en hemmelig kristen, da hun bad derhjemme. Nu torterer hele hendes familie hende for at tilbede Gud. Men hun stod stærkt for Kristus. Hun sagde endda, at selv om de ville dræbe hende for ikke at tilbede deres afguder, ville hun alligevel holde fast ved sin tro. Nu giver de hende ikke noget mad. De har ødelagt hendes symaskine. For nogle dage siden kom hun til vort hus om natten. Hun var så kold og skælvende. De gav hende ikke engang et lagen til at sove. Så jeg gav hende et lagen og bad for hende.
Nu lever hun for Kristus. Bed for hende. Familien bør ændre deres hjerter og acceptere Jesus. Ingen i hendes familie elsker hende. Bed venligst for hende.

Esther & Victor

Syskolen er nu åben igen efter at have lukket ned i næsten et halvt. Første dag kom der syv kvinder. Derefter er der kommet flere til sykurserne. Vi takker Gud for dette.

Vore venner har haft uddeling af mad og andre fornødenheder i landsbyer, samtidig med, at de har forkyndte evangeliet for disse mennesker.

Cross Ministries:

James Bandela er så småt ved at komme til kræfter igen efter hans sygdom.

De har fået lov til at begynde med at holde møder igen med de restriktioner som corona-epedemien tillader.

James har sendt møder på den lokale tv-station og forsøger at få en fast aftale om udsendelser hver uge. Mange har henvendt sig til ham efter tv-programmerne og har givet udtryk for, at budskabet om korset og Guds nåde har gjort et stort indtryk på dem.

Mange er begyndt at abonnere på hans YouTube videoer, så budskabet når ud til flere og flere. Nu beder de om, at der må blive åbnet endnu mere op, så vi igen kan komme til at afholde pastor-seminarer via internettet til menigheden i Guntur.

Vi har ydet hjælp til fattige i slumområder i Guntur samt i de landsbyer, hvor vi de seneste par år har hjulpet med at bygge kirker for Cross Ministries.  

 -------------------------------------

07.08.2020:

Der er stadig nedlukket i Indien, og corona-krisen er tiltagende, så det er uvist hvornår, man igen kan færdes normalt udendørs. Mødevirksomheden er stadig hård ramt, så de fleste pastorer nu stort set ikke har haft indtægt i 5 måneder, og det ser ud til at fortsætte. Der er heller ikke meget arbejde at få, så de fleste sulter.

James Bandela har været på flere ture til den nordvestlige del af Andra Pradesh, hvor vi har bygget et par kirker, og hvor Cross Ministries har flere menigheder.

James har i juli haft undervisning for pastorerne samtidig med, at han har uddelt madvarer m.m. til menighederne i området.

Flere pastorer uden for Cross Ministries var til stede på seminarerne og blev dybt berørt af korsets budskab. De sagde: det må vi høre meget mere om.

James besøgte en kvindelig pastor Parimala, som blev kaldet af Gud til at rejse til en afsides beliggende landsby for at forkynde evangeliet, efter at hendes mand døde, og hendes døtre var blevet gift. - Der var åbenbart ingen andre, som ville rejse derhen til dette område.

Flere i landsbyen har taget imod Jesus, og hun håber at blive en del af Cross Ministries, hvilket vil betyde, at James Bandela får det overordnede ansvar for menighedens udvikling.

Hun er dårlig til bens og bor under kummerlige forhold uden toilet og bad. Ligesom menigheden i sagens natur også er uden disse vigtige ting.

Det lykkedes dem at rejse en primitiv kirkebygning, hvor taget, der består af palmeblade, er ved at falde sammen. Her gemmer der sig ofte slanger og skorpioner. Hun og andre er blevet bidt, men ved Guds nåde er ingen døde.  Vi vil prøve at afhjælpe disse behov.

Desuden aflagde James et besøg i spedalskhedskolonien for at gives dem nogle sække med ris og opmuntre dem med Guds Ord. De spedalske har ikke lov til at bevæge sig uden for lejren for at tigge, som de plejer, på grund af corona-krisen og var derfor i dyb nød.

Efter hjemkomsten blev James Bandela alvorligt syg, og det viste sig at han formentlig i flere måneder havde lidt af alvorlig diabetes. Nu er han kommet i behandling og har det bedre.

Esther og Victor kan stadig ikke åbne for nye kurser på syskolen og bruger derfor tiden og kræfterne på at hjælpe syge og fattige både i storbyen og i mindre landsbyer.

De har heller ikke haft mulighed for at afholde deres ferie-bibel-skoler for børn på grund af corona-krisen.

De fortæller, at de blandt andet har besøgt en lille, meget fattig landsby for at dele fødevarer ud.

På grund af den kraftige regn, landsbyen har fået (og stadig får), fordi det er regntid, har regnen ødelagt mange af de primitive hytter, fordi vandet er fosset ind via det utætte tag. Mange af hytterne er brast sammen.

De behøver nogle plastik-presenningersom kan holde taget intakt og hindre for megen oversvømmelse inde i hytterne.

De prøver at række ud til endnu flere steder, men restriktionerne gør det vanskeligt hjælpe alle de landsbyer, hvor behovene er størst. Der visse tider, man har lov tril at bevæge sig udenfor, ellers må de holde sig hjemme.

Lykkeligvis har de nogle medarbejdere, som kan assistere, så de kan udnytte den kostbare tid på bedst mulige måde.

------------------------------------ 

10.06.2020:

Esther & Victor:

Esther fortæller om et guddommeligt indgreb i en familie, der var i dyb nød. Hun fortæller følgende:

Jeg havde stadig nogle madvarer til overs fra vores seneste uddeling. En aften mindede Gud mig om at ringe til en bestemt dame, som havde deltaget på vores syskole. Hun græd, da hun hørte min stemme. Jeg forstod, hun havde det vanskeligt og bad hende om at komme over til mig den følgende dag.

Så gav jeg hende en pakke med ris og olie samt andre ting til husholdningen. Desuden fik hun nogle penge. Så græd hun og sagde, at de ikke havde kunnet betale deres husleje i nogle måneder, og de tre sidste dage havde familien sultet. De sidste tre måneder har hendes mand ikke haft noget arbejde og dermed ingen indtægt.

Så inden jeg ringede til hende, havde familien besluttet at begå selvmord, men så kom denne opringning.

Kvinden sagde, at nu vidste hun, at Gud havde omsorg for dem, og det, hun havde hørt om Gud, var sandt. Hun fik nyt håb.

James Bandela:

Cross Ministries pastorer har været i gang med at fordele ris, olie og grøntsager i poser til 200 familier i det nærliggende slum-område.

James fortæller, hvordan mange af de fattige står med tårer i øjnene, når de modtager hjælpen.

En fattig mand, som var kristen, sammenlignede James med Josef i Ægypten. Han sørgede for mad til folket under hungersnøden, som hærgede i landet i gammel tid.

I disse dage er James sammen med to nevøer på en fire dages tur til landsbyer både i sydvest og nordvest. Her deler de mad ud til flere hundrede fattige familer samt mad og penge til mange pastorer, som er ramt af nedlukningen på grund af corona-virus.

Alle disse udtrykker deres dybe taknemlighed over det, de modtager, så de kan opretholde livet for dem selv og deres familier. 

 -----------------------------------

12.05.2020

Esther og Victor:

”En dag delte vi mad ud til enker og forældreløse drenge. - Derefter tilberedte vi mad til 250 medlemmer af sigøjner-samfundet, og senere gav vi middag til fattige mennesker.

En anden dag delte vi ris og andre varer ud til en landsby-menighed. De har ikke haft nogen indkomst i 2 måneder. De sultede, så vi hjalp 20 familier. Al ære til Gud.”

Vi hjælper stadig de hiv-smittede og aids-ramte ved at overføre beløb via banken, så de selv kan købe det, de har brug for. 

Syskolen er stadig ikke åbnet. Vi afventer, hvad der besluttes efter 17. maj.

James Bandela:

James har uddelt rissække på 5kg og 10 kg til flere hundreder fattige familier. Desuden olie, krydderier og grøntsager til mange af dem. Dette er sket i flere slum-områder samt på lossepalsen. - Mange pastorer har fået 25 kg sække med ris samt grøntsager m.m. plus lidt kontanter i tillæg, eftersom det endnu ikke er tilladt at afholde møder, hvor de kan få kollekt. Så har de til ca. en måneds forbrug til hele deres familie. - Til dem, som bor langt borte, både pastorer, enker og forældreløse børn, har James sendt beløb gennem banken, så de selv har kunnet købe ris m.m. der hvor de bor.

Desværre er der nogle andre, som er blevet misundelige og vrede på James, fordi de ikke har fået ris-sække. - Selv om nogle af dem har gode stillinger i det offentlige, kan de ikke tåle, at de er blevet forbigået, når de fattige har fået hjælp. Nogle af disse har fortalt sundheds-myndighederne, at James er syg og måske smittet med corona-virus, hvilket ikke er sandt.

I dag tirsdag morgen kom der repræsentanter fra sundheds-væsenet for at udspørge James, om han var syg. I så fald havde han været nødt til at gå i karantæne i et hus, myndighederne har, og så kunne han ikke fortsætte sine uddelinger.

En pastor, som kender James, men som James ikke har kontakt med, har ringet rundt til flere pastorer, som har fået hjælp af James og har fortalt dem løgne om James. Vi regner ikke med, at de tror på disse usande historier.

Vi forstår fjenden bruger både kristne og ikke-kristne til at stoppe dette hjælpearbejde. - Lad os bede inderligt om, at Gud vil stoppe denne hetz, så arbejdet kan fortsætte.

 ------------------------------

 03.05.2020

Nelson Varghese skriver:

Tak for jeres støtte, som er blevet brugt til i sidste uge at hjælpe 44 fattige familier og 50 pastorer endnu en gang. Siden vort land atter er blevet lukket ned, denne gang til den 17. maj, planlægger vi at give endnu en uddeling, alt efter som Herren giver midlerne dertil. Tak for jeres kærlighed og omsorg.

Esther og Victor skriver:

Kære alle sammen. Hilsen i Vor Herres Jesu Kristi navn. Vi har modtaget jeres penge. Siden vi er lukket ned, har vi ikke kunnet samle mange mennesker. Så i dag gav vi ris og fødevarer til en gruppe hiv-smittede enker og andre i et område med meget dårlige forhold. Pengene, som I har sendt, er til virkelig stor hjælp i denne situation. Fold har modtaget gaverne med taknemligt hjerte. Vi planlægger at give mad til forskellige områder den kommende tid. Mange tak skal I have. Gud velsigne jer rigeligt.

James Bandela fortæller:

Næsten hver dag inviterer vi fattige fra vort område til at komme og modtage ris, grøntsager og olie. Pastorer, som bor i nærheden, kommer også og får enten mad eller penge til at købe mad. En pastor, hvis kone fødte en barn i sidste uge, havde ingenting at give familien. Vi hjalp dem, og derefter har han hjulpet os med at pakke og uddele mad til fattige familier i vort distrikt. Vi sender penge til de pastorer, som bor langt borte, så de selv kan købe ris m.m.

Broderen til James fortalte om en hel familie, som havde begået selvmord ved at hænge sig, fordi de sultede og ikke kunne skaffe penge til mad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.04.2020 - Situationsrapport fra Indien og Nepal

Midt i denne krise som corona-virus har forårsaget, har vi været i stand til at række en hjælpende hånd til både vennerne i Indien og til Nepal.

Hjælpen er indtil videre fordelt således:

Esther og Victor har ikke været i stand til at holde de sædvanlige samlinger for hiv-smittede og aids-ramte. I stedet har de overført et beløb til hver enkelt af de familier, som har en bankkonto, så de selv har kunnet købe ris og andre fornødenheder. 30 familier har fået en foreløbig hjælp. I de næste uger sender vi yderligere beløb, så hjælpen kan fortsætte. Ingen af de nødstedte har nogen indtægt, så de kommer til at sulte, hvis ikke vi sender support. Der er jo lukket endnu mere ned i Indien, end det vi oplever i Skandinavien.  

Gennem Nelson og Stephen har vi desuden kunnet sende i form af madvarer og penge til 55 landsbypastorer, som er uden indtægt.

James har indtil nu kunnet hjælpe mere end 50 pastorer og evangelister. De, som bor i nærområdet, har kunnet komme til James og modtage penge eller ris. De øvrige har han prøvet at hjælpe ved at overføre penge til nogle pastorer, som bor længere væk. Disse har så delt ud til dem, som bor i nærheden af dem. Der jo kun udgangstilladelse tidligt om morgenen, ikke alle dage, og kun for at foretage de mest nødvendige indkøb eller hæve penge i banken. Hvis de da ellers har penge eller har en bankkonto. James forsøger at nå ud til endnu flere fattige pastorer i den kommende tid.

Derudover har James hjulpet dem, som bor på lossepladsen samt nødlidende mennesker i menigheden og i det område, hvor han bor. Flere hundrede personer har fået hjælp i form af ris og grøntsager m.m.

Selvmord, som altid har været årsag til en stor dødelighed i Indien, er vokset i takt med, at coranakrisen forhindrer mange fattige i at give mad til deres familier.

En stor tak til alle, som har været med til at gøre en forskel for nødlidende i denne vanskelige tid.

------------------------------ 

30.03.2020

Situationsrapport fra Indien: Det er tilladt at gå ud og handle mad m.m. tidlig om morgenen og hente penge i bankomaten. Resten af dagen skal folk opholde sig inden døre, ellers risikerer de at blive banket op af politiet. Forfærdeligt især for de hjemløse, som ikke kan blive isoleret i et hus. Alle kirker og menighedslokaler er lukkede, ligesom de fleste markeder og butikker samt mange øvrige kontorer og arbejdspladser. Det betyder, at mange ikke har nogen indtægt og derfor heller ikke har råd til at købe mad og medicin. Pastorerne, som vi kender, har ingen indtægt, eftersom de ikke kan holde møder og få kollekt. Der er ca. 50 pastorer i Andra Pradesh, som James Bandela gerne vil hjælpe. Disse pastorer er alle nogle, som regelmæssigt har deltaget i vore seminarer. Desuden ønsker han at give mad til folk i familien og menigheden samt til enker og hjemløse samt de på lossepladsen. I Tamil Nadu spørger Nelson og Stephen om hjælp til mellem mere end 50 landsby-pastorer, og Esther og Victor har heller ikke indtægt, da syskolen er lukket indtil videre, og de kan heller ikke have undervisning for fattige børn i slumområder og landsbyer, som de normalt får et lille beløb for at hjælpe. De hjælper stadig de hiv-smittede og aids-ramte, som kan komme om morgenen. Ellers prøver de at overføre beløb til dem, som har en bankkonto Finansministeren i Indien har sagt, at de vil hjælpe de fattige. Det er et spørgsmål, om hvor lang tid der går, og om hjælpen overhovedet bliver givet til kristne. Sandsynligheden taler for, at i givet fald vil hinduerne stå først i køen. Centralregeringen i Delhi har jo udtalt, at de ønsker alle kristne skal konvertere til hinduismen eller forlade landet senest i 2025. Vi satser på at give en sæk med 20 kg ris til hver pastor + 500 Rupees. Det bliver ca. 200 DKK pr. stk. i alt mere end 20.000 DKK foruden hjælpen til enker, andre fattige og hjemløse. Herudover hjælp til Esther og Victor. Lad os gøre, hvad vi kan, mens vi kan. Vi har allerede fået en del støtte fra Danmark, Norge og Polen, men er ikke helt i mål endnu. Tak til alle som med bøn og support er med til at hjælpe vore venner. Gud velsigne jer alle.

Del siden